Toggle Nav
Winkelwagen

Schimmelreiniger voor voegen 500 ml - Starwax

Voeg toe aan verlanglijst
€ 6,99
 • Voor 17:00 besteld, maandag in huis
 • Op voorraad
 • Achteraf betalen mogelijk
 • Inhoud: 500 ml
 • Maak komaf met schimmel 
 • Zuiverende werking
 • Ontsmet en verwijdert zwarte sporen
 • Voor tegelvoegen, siliconen voegen, douchegordijnen, plastic, acryl

Schimmel in de badkamer? Maak er komaf mee met de Starwax Schimmelreiniger! De formule heeft een zuiverende werking en is ideaal om schimmel te verwijderen in voegen. Het is bacterie-, gist- en schimmelwerend zodat het de ondergrond ontsmet en zwarte sporen verwijdert. Het is geschikt voor tegelvoegen, siliconen voegen, douchegordijnen, plastic en acryl. Gebruik de schimmelreiniger voor je sanitair in de badkamer, de keuken of andere vochtige vertrekken. Draag steeds handschoenen bij het gebruik van dit product.

Gebruiksaanwijzing Schimmelreiniger voor voegen 500 ml - Starwax:

 • Druk en verlaag tegelijk de veiligheidspin.
 • Verstuif 15 à 20 keer verticaal op ongeveer 20 cm afstand van het materiaal.
 • Laat 15 minuten inwerken en controleer regelmatig de werking.
 • Wanneer vlekken verschijnen, onmiddellijk spoelen.
 • Wrijven op de meest bevlekte plaatsen en daarna spoelen met veel zuiver water.
 • Indien nodig de behandeling herhalen.
 • Spoel het materiaal met water.
 • Sluit af door de veiligheidspin weer omhoog te brengen.

Eigenschappen Schimmelreiniger voor voegen 500 ml - Starwax:

 • Inhoud: 500 ml
 • Merk: Starwax
 • Maak komaf met schimmel 
 • Zuiverende werking
 • Ontsmet en verwijdert zwarte sporen
 • Voor tegelvoegen, siliconen voegen, douchegordijnen, plastic, acryl
Advies Schimmelreiniger voor voegen 500 ml - Starwax:
 • Lees aandachtig de aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen vóór gebruik.
 • Test de 'Starwax Schimmelreiniger' eerst uit op een klein stukje om de reactie van het materiaal na te gaan, vooral op gekleurde materialen.
 • Doe steeds handschoenen aan bij het gebruik van dit product.

Veiligheidsvoorschriften: 
H290 Kan bijtend zijn voor metalen. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P234 Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P260 Damp niet inademen. P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P273 Voorkom lozing in het milieu. P280 Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming. P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. P405 Achter slot bewaren. P501 De Inhoud en de verpakking moeten in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften worden verwerkt. De besmeurde verpakking en het ongebruikt product naar een inzamelpunt voor afval brengen. EUH206 Let op! Niet in combinatie met andere producten gebruiken. Er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

Gegevens
EAN 3365000406663
Merken Starwax
Schrijf uw eigen review
U plaatst een review over:Schimmelreiniger voor voegen 500 ml - Starwax

Kunnen we jou helpen?

Helpdesk